Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 22 grudzień 2014 12:27 Czytany 4124 razy

Jak założyć spółkę z o.o.

Przygotowując się do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdy potencjalny wspólnik staje przed szeregiem wymagań stawianych mu przez niekiedy zawiłe przepisy polskiego prawa. Poniżej zaprezentowanych zostanie kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci przejść przez ten skomplikowany proces.


Na wstępie upewnij się, że spółka będzie dysponowała wymaganym przepisami prawa kapitałem zakładowym. Pamiętaj jednak, że spółki deklarujące najmniejszy możliwy kapitał są czasem na rynku postrzegane jako mało wiarygodne. Niekiedy więc opłaca się zainwestować na początku więcej środków, by wzbudzić zaufanie potencjalnych kontrahentów. Warto również sprawdzić, czy dysponuje się tytułem prawnym do nieruchomości, w której będzie się mieściła siedziba podmiotu. Bez tego dokumentu sąd odmówi bowiem zarejestrowania spółki.


Kolejnym krokiem, po spełnieniu w/w wymagań, jest wybranie osób, którym wspólnicy powierzą funkcję członków zarządu. Pamiętaj, że jest to funkcja bardzo odpowiedzialna. To bowiem właśnie członkowie zarządu poniosą odpowiedzialność za ewentualne długi spółki powstałe w czasie pełnienia przez nich funkcji w zarządzie.
Najważniejszym działaniem przy zakładaniu spółki jest sporządzenie jej aktu założycielskiego, zwanego umową spółki. Zadbaj, by umowa ta była rzetelnie sporządzona i dopasowana do potrzeb Twojej działalności. Pamiętaj, że wzory umów takiej gwarancji nie dają, a każda zmiana umowy spółki w przyszłości będzie wymagała formy aktu notarialnego, co narazi Cię na dodatkowe koszty. Warto więc już na samym początku w sposób szczególny zadbać o jej treść. Zwróć przy tym szczególną uwagę na zapis art. 202 Kodeksu spółek handlowych. Brak wyłączenia jego stosowania może narazić Cię na braki w składzie zarządu.


W momencie gdy będziesz już dysponował umową spółki, powinieneś, w terminach ustawowych, zgłosić jej powstanie do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy uzupełnić stosowne formularze KRS. Pamiętaj, że rejestracja spółki wiąże się z dwiema opłatami – do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wartości tych opłat ulegają częstym zmianom, dlatego przed ich wniesieniem warto sprawdzić, jaka stawka obowiązuje w danym momencie. Jednocześnie w związku z obowiązującą zasadą „jednego okienka” do formularzy składanych w sądzie należy załączyć również formularze NIP 2 oraz RG 1.


Długość czasu rejestracji spółki jest bardzo różna i zależy nie tylko od miejsca złożenia dokumentów, ale również czasu, w jakim dokonuje się zgłoszenia. Przełom czerwca i lipca to okres wzmożonej pracy sądowych wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, co powoduje, że wnioski zgłaszane w tym czasie rozpatrywane są znacznie dłużej. Weź to pod uwagę jeżeli zależy Ci na szybkiej rejestracji spółki.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 grudzień 2014 15:51
Super User

Najnowsze od Super User